Animasjonsfilm for Humanistisk Fakultet.

Humanistiske fag er så mange og spenner så vidt, så hvordan forklare førstegangssøkere til høyere utdanning på en enkel måte hva det egentlig er og hva det kan brukes til? Problemstillingen i seg selv er nesten en doktorgrad verdig.

Humanistisk fakultet

Mens humanistiske fag var i vekst på midten av 1990-tallet, har de fleste av fagene vist en nedgang i antall søkere på landsbasis de siste årene. Myter som at de humanistiske fagene kun er «ventefag», at du ”ikke blir noe” etter endt utdanning og at det ikke er en «skikkelig» utdanning har fått lov til å feste seg. Samtidig er kunnskapen man tilegner seg på Humanistisk Fakultet kanskje viktigere enn noen gang. Ikke bare for fakultetet, men for oss alle.

Vår oppgave var å vekke oppmerksomhet og interesse for studiene som tilbys ved Humanistisk Fakultet i forbindelse med samordna opptak. Resultatet ble denne animasjonsfilmen hvor vi forteller hvorfor vi trenger flere som studerer humanistiske fag. Filmen er produsert i sin helhet hos oss! Husk at søknadsfristen 15. april er på påskeaften i år.

For mer informasjon om dette prosjektet kontakt
Morten Kjærnes, 90 16 60 30, morten.kjaernes@naug.no