Trangt om plassen nederst i trakta.

Når fler og fler markedsførere plasserer sine budsjetter helt nederst i kommunikasjonstrakta, blir det trangt om plassen. Og da blir pris oftest det viktigste (eneste) virkemiddelet, fordi man har unnlatt å tilføre merkevaren verdi som skaper en preferanse hos kundene lenger opp i trakta.

Les mer